טיפול דינמי

גישת הטיפול שלי הנה בעיקרה דינמית. הנחות מרכזיות של גישה זו הן קיומו של חלק לא מודע בנפש, כמו גם ההבנה שחוויות עבר ויחסים עם אחרים משמעותיים בתקופות מוקדמות בחיים 'נרשמים' בתוכנו, וממשיכים להשפיע לאורך החיים על מערכות היחסים שאנו יוצרים ועל האופן בו אנו חווים את העולם.
כמו כן, הטיפול מתייחס לאדם כמכלול, והבנת הסימפטומים והקשיים איתם הוא מגיע נעשית בהקשר רחב, כך שהטיפול בשני אנשים המגיעים עם בעיה זהה יהיה שונה ומותאם לעולמו של כל אחד מהם. בנוסף, התבוננות באינטראקציות המתרחשות בין המטפל למטופל והבנתן, מסייעות למטופל להעמיק את הבנתו באשר להתנהלותו במערכות יחסים עם עצמו ועם אחרים בחייו, ולשפרן. 

 

טיפול דינמי הוכח במחקרים רבים כיעיל במיוחד ביצירת שינוי פנימי עמוק ויציב לטווח ארוך.