הגישה הטיפולית שלי

 

כמטפלת, אני מנסה לסייע למטופליי לפענח את הדינמיקה הנפשית הייחודית להם ולהיות מחוברים לטווח נרחב יותר של רגשותיהם. אני משתדלת להפנות קשב רב אל המילים שנאמרות, ולמה שלא נאמר, אל הכוחות הלא מודעים הפועלים במעמקי הנפש ואל הדינמיקה של הקשר הנרקם בינינו. אני משתמשת בתחושותיי, במחשבותיי ובידע שברשותי ומשתפת בהבנותיי, מתוך תקווה להביא לתובנה ושינוי.

מרגש אותי לראות כיצד התהליך הטיפולי מסייע למטופלים להרגיש טוב יותר, להתנהל בעולם עם מידה רבה יותר של השלמה, מודעות וחופש ולחיות באופן מלא את החיים.